News & Events

Hosur Natyanjali – Shivarathri Celebrations

Time : 8:15pm
Venue: Sri Valampuri Selva Vinayagar Thirukoil, VOC Nagar, New ASTC HUDCO, Hosur

Salangai Poojai of Varsha

Time : 10:45am
Venue: SevaSadan, 14thcross road, Malleshwaram, Bengaluru, Karnataka – 560 003